Statyba

Statyba
  • Viešosios paskirties statinių statyba.
  • Gamybos statinių statyba.
  • Administracinių pastatų statyba.

Remontas

Remontas
  • Rekonstravimas, remontas, apdaila.
  • Išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų) įrengimas ir remontas.
  • Nekilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo, restauravimo darbai.

Apie mus

Istorija